ODC-meting

Krachtige tool

ODC staat voor Odin Development Compass; hét meetinstrument om snel en effectief iemands onbewuste drijfveren in kaart te brengen.

Talenten in beeld

Dankzij de ODC-meting kun je binnen 15 minuten (online) je krachten en onbenutte talenten zeer scherp in beeld brengen. Tijdens het daaropvolgende terugkoppelgesprek krijg je inzicht in je valkuilen, hoe aangeleerd gedrag kan vervormen onder druk of stress en mogelijk veel (negatieve) energie kost. Hiermee kan ook disfunctioneren worden voorkomen. 

Coachtraject

De ODC-meting kan dienen als onderdeel van een coachtraject, waarin we samen toewerken naar de realisatie van gewenste doelen.  

In 6 coachsessies van 1,5 uur bespreken we de meting en stellen we samen doelen voor jouw ontwikkeltraject. 

'Tijdens het coachtraject met Miranda ben ik meer dan geholpen! Ik heb dankzij de ODC-meting zoveel inzicht in mijn persoonlijkheid gekregen. Daarnaast was Miranda zeer professioneel en betrokken. Ze had alle aandacht voor mij. Ze kon mij aan het denken zetten en me het gevoel geven dat ik mijn leven weer op orde kan krijgen.'
- Jolanda -

Meer informatie?